Jak dzieciństwo wpływa na nasze związki? #1 Style przywiązania

Na to jak funkcjonujemy w związkach ma wpływ wiele czynników i doświadczeń nabywanych w trakcie życia. Jednym z takich czynników są style przywiązania, które wyjaśniane są jako emocjonalny związek z drugą osobą. Kształtują się one w okresie dzieciństwa, lecz wpływają na relacje w trakcie całego naszego życia.

Jakie wyróżniamy style przywiązania?

styl bezpieczny – tworzy się, gdy opiekun w sposób stały, spójny i przewidywalny reaguje na sygnały i potrzeby dziecka

styl pozabezpieczny ambiwalentny – kształtuje się gdy opiekun jest niespójny w swoim zachowaniu. Czasami przejawia postawę opiekuńczą, a czasami skoncentrowaną na sobie lub złości się na dziecko.

styl pozabezpieczny unikający – powstaje, gdy opiekun odrzuca dziecko i jednocześnie unika fizycznego oraz psychicznego kontaktu

styl pozabezpieczny zdezorganizowany – do jego wykształcenia może prowadzić przemoc, niespójne zachowania oraz wrogość do dziecka, celowe wywoływanie w nim strachu lub lęku.

Bliskie relacje

– Osoby bezpiecznie przywiązane zazwyczaj czerpią satysfakcję ze związku, ufają swojemu partnerowi, dążą do wzajemnej bliskości oraz wsparcia. Tworzą one stabilne związki partnerskie oraz intymne przepełnione pozytywnymi emocjami

– Osoby przywiązane unikowo mogą nie odczuwać zadowolenia z relacji z partnerem, nie ufać mu oraz nie dążyć do bliskości. Przejawiane przez partnera dążenie do bliskości może wzbudzać w nich opór, co wiąże się z ogólną niechęcią do angażowania się w związek oraz relacje seksualne

– Osoby przywiązane lękowo – ambiwalentnie mogą odczuwać stały niepokój o trwałość związku. Z obawy przed opuszczeniem przez partnera mogą poszukiwać alternatywnych relacji. Osoby takie z jednej strony są gotowe do osiągnięcia maksymalnej bliskości z partnerem, a z drugiej są chwiejne emocjonalnie, zazdrosne oraz pełne niepokoju o miłość tej drugiej osoby. Intensywność przeżywanych emocji może powodować dynamiczne zmiany także w obszarze seksualności

– Osoby o stylu zdezorganizowanym zwykle mają niską samoocenę, w relacjach odczuwają zagrożenie, mają trudność z radzeniem sobie z doświadczanymi emocjami. W relacjach partnerskich oraz seksualnych mogą pojawiać się zachowania impulsywne oraz nieakceptowane społecznie, np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna

Najbardziej skutecznym sposobem poradzenia sobie z trudnościami relacyjnymi, które mogą wynikać z wykształconego stylu przywiązania jest rozmowa ze specjalistą.

Więcej naszych artykułów przeczytasz tu: https://pracowniaintymnosci.pl/blog/